הודעה לעיתונות מאת מרכז המידע הישראלי של פאלון דאפא

בעקבות הצעת החוק שהעביר בית הנבחרים האמריקני נגד קצירת איברים בכפייה שמבצעת המק”ס: להעניש כל מי שמעורב בפשע זה, ראו את המאמר שפורסם כאן, מרכז המידע הישראלי של פאלון דאפא הוציא הודעה לעיתונות על הצעת החוק הרלוונטית הזו.

להלן ההודעה: