תפיסות מוטעות

השיח על פאלון גונג השתנה בסין במידה רבה כך שהוא עשוי לבלבל. אם אתה נוטה להסכים שהאמת היא רק "איפשהו באמצע" בין שני קטבים רגילים – החיובי והשלילי – אתה חייב זאת לעצמך להמשיך ולקרוא הלאה.

פרק זה בוחן בצורה מדוקדקת שש טענות שהועלו על ידי המנגנון התקשורתי הממלכתי של סין בהנחיית משרד התעמולה שלה (ראה קישורים למטה). טענות אלו נוצרו במיוחד כדי להטעות ולבלבל. על פי כתבה ב- Washington Post באוגוסט 2001, “תעמולה” היא בפירוש מרכיב מוצהר של נוסחה בעלת שלושה מוקדים שנועדה להרוס את הפאלון גונג; עינויים ושטיפת מוח הם שני הרכיבים הנוספים שלה.

עם זאת, מעטים במערב מבינים עד כמה התעמולה המתוכננת על-ידי המפלגה הקומוניסטית במערב הופצה בצורה פעילה כדי לגרום לניכור כלפי פאלון גונג ולהצמיח חשדות כלפיו. המטרה הייתה לערער את התמיכה העלולה להיות לקבוצה הנרדפת, והמפלגה הוכיחה את עצמה כיעילה ביותר בהזרמת התעמולה הזאת לנרטיבים של התקשורת המערבית.

בואו ונתעמק בפרטים …