[{"@context":"https://schema.org/","@type":"Article","@id":"https://il.faluninfo.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a9%d7%a0%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%90%d7%9c%d7%95/#Article","url":"https://il.faluninfo.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a9%d7%a0%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%90%d7%9c%d7%95/","inLanguage":"he-IL","mainEntityOfPage":"https://il.faluninfo.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a9%d7%a0%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%90%d7%9c%d7%95/","headline":"מכתב שנשלח ממרכז המידע הישראלי של פאלון דאפא לנציגת קבע של ישראל באו”ם בדבר מידע חדש ועדויות נוספות ...","description":"מכתב ממרכז המידע של הפאלון דאפא: הנדון: מידע חדש ועדויות נוספות על קצירת האיברים מאנשים חייםבכפייה המתרחש בסין","articleBody":"29 בספטמבר 2023 - י\"ד בתשרי תשפ\"ד לכבוד השגרירה מירב אילון שחר, נציגת קבע של ישראל באו\"ם הנדון: מידע חדש ועדויות נוספות על קצירת האיברים מאנשים חייםבכפייה המתרחש בסין גברת שגרירה הנכבדה, הסקירה התקופתית האוניברסלית לגבי מצב זכויות האדם בסין, UPR, נקבעה ל-22 בינואר עד 2 בפברואר 2024. מועד הדיווח הלאומי יפוג ב-9 באוקטובר 2023, ועד אז, ברצוננו להביא לכם מידע חדש ועדויות נוספות על קצירת האיברים מאנשים חיים בכפייה המתרחש בסין על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, המק\"ס. מאז ה-UPR האחרון של סין ב-2018, העולם השתנה באופן ניכר ומדינות רבות בקהילה הגלובלית שינו באופן דרסטי את תפיסתם לגבי סין בשל הדברים הבאים: • מגפת הקורונה, נגיף ווהאן, Covid-19; • הסכנה הגיאופוליטית הנשקפת מהשתלטותה המקיפה של סין על הונג קונג, תוך התעלמות מההסכם שהיה להם עם בריטניה; • האיומים הגוברים לכבוש את טייוואן ואת ים סין הדרומי בכוח; • ההכרה בכך שיוזמת החגורה והדרך של סין היא מלכודת חובות למדינות תלויות; • המספר ההולך וגדל של מקרי הסתננות פוליטית ופיננסית של המק\"ס, לתוך פרלמנטים וממשלות בין-לאומיות; • התקנה אגרסיבית של מתקני צבא וריגול בקובה ובאיי בהאמה, כולל שיגור בלוני מזג אוויר חשודים בתוך הגבולות של מדינות ריבוניות. • הצטברות מתמשכת של ראיות ועדויות על רדיפה וקצירת איברים בכפייה של מתרגלי פאלון גונג בסין. ההוראות המהיא פשע נגד האנושות קצירת איברים בכפייה נצפתה, ומתאפשרת אך ורק בסביבה טוטליטרית מושחתת שבה לא קיים שלטון החוק ואין העמדה לדין של פושעים. היבט זה הוליד את התופעה החשאית של שיטה \"מאורגנת\" או \"במימון המדינה\" סמויה, שבה המדינה הסינית אחראית אך מכחישה את קיומה. במקרה של סין, קצירת איברים בכפייה פתחה פתח לעסקי השתלות ברמה מסחרית. קצירת איברים כפויה של אנשים חיים מנוגדת לעקרונות הליבה של האו\"ם: קצירת איברים כפויה של אנשים חיים מנוגדת להקדמה ולשני הסעיפים הראשונים של אמנת האו\"ם: (סעיף 1, המטרות של האומות המאוחדות, וסעיף 2, ארגון האו\"ם וחבריו, החותרים למטרות האמורות בסעיף 1) היא מתנגשת עם רבות מהסוכנויות הייחודיות של האו\"ם (UHHRC, WHO, UNESCO, WTO, UNHCR, IMF, IOM, OPCW) ומערער באופן בסיסי את ערכי האו\"ם ואת יעדי הפיתוח בני-הקיימא של האו\"ם (UNSDG). שימוש לרעה בהשתלות, כפי שנצפה בסין, מתעלם כמעט מכל הנחיותיו של ארגון הבריאות העולמי להשתלת איברים, וההשלכות של קצירת איברים בכפייה מערערות כמעט את כל ה-UNSDG! כיצד יכלו הכליאה בכוח במחנות עבודה, עינויים וקצירת איברים בכפייה של חלק משמעותי מהחברה בסין - בשל אמונות דתיות - להתאים למטרות UNSDG? אם זה היה המקרה, מה היו מייצגים: סעיף 16 של SDG, שלום, צדק, מוסדות חזקים, סעיף 10 של SDG, וצמצום אי השוויון? קצירת איברים בכפייה היא לא רק פשע, אלא תוצאה של שחיתות משתוללת שבה תמריצים פוליטיים ופיננסיים משמשים כמנגנונים של מניעים עצמיים להתעללות חברתית; שבה חברי הממשלה, אנשי הצבא, מערכת המשפט, המשטרה, אנשי רפואה ותעשיינים נהנים כולם מקנוניה ושחיתות באמצעות רצח של אזרחים סינים חפים מפשע. מצב זה משפיע לרעה על המטרות בנות הקיימא הבאות של SDG: סעיף  1 ללא עוני; סעיף 2 אפס רעב; סעיף 3 בריאות טובה וחיי רווחה; סעיף 6 מים נקיים ותברואה; סעיף 7 אנרגיה נקייה וזולה; סעיף 8 עבודה טובה וצמיחה כלכלית; סעיף 10 צמצום אי השוויון; סעיף 11 ערים וכלכלות בנות קיימא; סעיף 12 אחריות בצריכה ובייצור; סעיף 16 שלום, צדק ומוסדות חזקים וסעיף 17 שותפות להשגת המטרות. מחוז היי-נאן בסין, שהוא מרכז לאומי להשתלות איברים ותיירות מרפא ונמצא בו אחד ממחנות המעצר הגדולים ביותר באזור ל'חינוך מחדש', הכריז לאחרונה על תגי מחיר לאיברים שיימכרו לתיירים מושתלים לאחר ש\"ייתרמו\" על ידי משפחות. תרומה מרצון היא אירוע נדיר בסין ואינה יכולה להסביר את נפח אספקת איברים הקיים. זו שוב עדות מוצקה לכך שהמשטר הסיני עדיין מתעלם מהחוקים הבין-לאומיים, מההנחיות ומאמנות בין-לאומיות. הניצול לרעה של שלטון החוק והשחיתות המשתוללת חוברים יחדיו כדי להעצים את ההתעללות ולהחמיר את התחומים הקריטיים, המשפטיים, הבריאותיים והעוני שכבר קיימים בסין. חוסר האמון הציבורי בממשלה וחוסר השקיפות בהנהגה הסינית הפך את הרעיון של תרומות איברים אלטרואיסטיות לבלתי אמין. אי אפשר להניח שתרומת איברים היא באמת התנדבותית בסביבה שבה מערכת אשראי ודירוג חברתי תעניש את אלה שלא יסכימו. המדינה הסינית אינה שקופה ואינה משתפת פעולה בכל הנוגע לפרסום נתוני השתלות. סקירה של עדויות אחרונות לקצירת איברים בכפייה של אנשים חיים: הרדיפה של הפאלון גונג תוארה כרצח עם 'קר' - התקפה סמויה, איטית וממושכת שנועדה להשמיד מתרגלים דתיים, ואת שיטת התרגול עצמה.  17 שנים של עדויות ועדים בשפע, ניתוחים ודוחות של מומחים סיפקו ראיות חד משמעיות לפשעי ההשתלות בסין. * בעיקר, טריבונאל סין, בית הדין האזרחי הנודע בעולם, בראשות סר ג'פרי נייס KC, הגיע למסקנה לאחר 18 חודשים של בחינת כל המידע והמומחיות הזמינים הוא קבע פה אחד, בשנת 2019, כי קצירת איברים כפויה מתרחשת בסין וכי הקורבנות העיקריים של קצירת האיברים הזאת הם מתרגלי פאלון גונג. עורך הדין של הטריבונאל, חמיד סאבי, העיד בפני מועצת זכויות האדם של האו\"ם. מבשנת 2021, חתמו 12 פקחים מיוחדים של האו\"ם על הצהרה גלויה הקוראת למעקב עצמאי על ידי מנגנוני זכויות אדם בין-לאומיים, לאור מידע אמין שקיבלו על קצירת איברים כפויה ומתמשכת של מתרגלי פאלון גונג, אויגורים ואנשים חיים אחרים בסין. הם כתבו: \"למרות הפיתוח ההדרגתי של מערכת תרומת איברים מרצון, ממשיך להגיע מידע בנוגע להפרות חמורות של זכויות אדם לגבי נטילת איברים להשתלות בסין\". החלטה 2327 של הפרלמנט של מועצת אירופה, המליצה בשנת 2020 לנקוט משנה זהירות בשיתוף פעולה עם מערכת התגובה להשתלת איברים בסין (COTRS) ועם הצלב האדום של סין, לאחר מחקר עדכני המטיל ספק באמינותה של רפורמת השתלות האיברים בסין. פאלון גונג הוא שיטה א-פוליטית לשיפור עצמי מאסכולת הבודהא שמקורה בסין העתיקה. היא כוללת 5 תרגילים מסורתיים מסוג צ'י-גונג התורמים לכושר, לבריאות נפשית וגופנית בתרגול יומיומי. בליבה של השיטה השיפור נמצאים העקרונות האוניברסליים של אמת, נדיבות וחמלה, סיבולת או סובלנות. קל ללמוד את השיטה והיא הפכה לפופולרית ונפוצה בסין וברחבי העולם. מתרגלי פאלון גונג מדווחים שהם שואפים להיות אנשים טובים, לשמור על ערכים ועקרונות אלטרואיסטיים גבוהים בחיי היומיום ולהעשיר את הקהילה הבין-לאומית בלב טוב ובפעולות חסרות אנוכיות. סיכום: אסור להקהילה הבין-לאומית בימינו להעניק חסינות כלשהי לרדיפה ולהרג של מתרגלי פאלון גונג בעבור איבריהם המתרחשים בסין. זוהי בושה לרפואה, למדע ולמין האנושי. זהו עלבון לצווים האתיים הכלולים בהכרזה האוניברסלית על זכויות האדם. הפללה אוניברסלית של קצירת איברים בכפייה תגן באופן מקיף על שלטון החוק הבין-לאומי, על האמנות הבינלאומיות, על הנחיות זכויות האדם של האומות המאוחדות, אמנת האומות המאוחדות ועל יעדי הפיתוח בני קיימא של האו\"ם. באירוע המיוחד ליום השנה ה-75 לקבלתה של ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם, אנו קוראים לכל המשלחות הקבועות להתחייב בתקיפות ובנחישות להכיר בפומבי ולפעול להפסיק לאלתר את קצירת האיברים הכפויה מאנשים חיים כולל ממתרגלי פאלון גונג ואחרים שהם קורבנות הזוועה הזו. הוגש בכבוד ובתקווה שכבודך ישתתף ב-UPR של סין. בכבוד רב, ודים ברסטצקי, מנהל מרכז המידע ישראלי של פאלון דאפא העתק: מר רונן לוי, מנכ\"ל משרד החוץ גברת מיה ירון, מנהלת מחלקת צפון מזרח אסיה *רשימת דיווחים ומסמכים אחרונים על קצירת איברים בכפייה של אנשים חיים Doctors Against Forced Organ Harvesting special report April 2023 https://dafoh.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/04/Dafoh-special-report-April-2023.pdf Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting of Prisoners of Conscience in China Robertson MP, Hinde RL, Lavee J. Analysis of official deceased organ donation data casts doubt on the credibility of China’s organ transplant reform. BMC Medical Ethics. 2019;20:79 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31722695/ Robertson MP, Lavee J. Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China. Am J Transplant. 2022;22:1804–1812 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35377533/ China: UN human rights experts alarmed by ‘organ harvesting’ allegations https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations Deathbed Testimonies of a Falun Dafa Disciple Murdered by Live Organ Harvesting in 2019 https://www.upholdjustice.org/node/626 ‘He Was Alive’: Tormented Chinese Doctor Recounts Harvesting Organs in Back of Van https://www.theepochtimes.com/china/he-was-alive-tormented-chinese-doctor-recounts-harvesting-organs-in-back-of-van-5455507 **Parliamentary Assembly of Council of Europe Resolution 2327 (2020) Organ transplant tourism https://pace.coe.int/en/files/28600/html","keywords":"","datePublished":"2023-10-04T16:22:38+00:00","dateModified":"2024-02-24T13:35:12+00:00","author":{"@type":"Person","name":"Sara Polosetsky","url":"https://il.faluninfo.net/author/sara-polosetsky/","sameAs":[],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/fea762ec5f815286c0d018ac4812204d?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"editor":{"@type":"Person","name":"Sara Polosetsky","url":"https://il.faluninfo.net/author/sara-polosetsky/","sameAs":[],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/fea762ec5f815286c0d018ac4812204d?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"FalunInfo","url":"https://flinfo.duckdns.org"},"image":[{"@type":"ImageObject","@id":"https://il.faluninfo.net/%d7%9e%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a9%d7%a0%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%90%d7%9c%d7%95/#primaryimage","url":"https://il.faluninfo.net/wp-content/uploads/2023/10/UN_General_Assembly_hall.jpeg","width":"1920","height":"1191"},{"@type":"ImageObject","url":"https://il.faluninfo.net/wp-content/uploads/2023/10/UN_General_Assembly_hall-1200x900.jpeg","width":"1200","height":"900"},{"@type":"ImageObject","url":"https://il.faluninfo.net/wp-content/uploads/2023/10/UN_General_Assembly_hall-1200x675.jpeg","width":"1200","height":"675"},{"@type":"ImageObject","url":"https://il.faluninfo.net/wp-content/uploads/2023/10/image-1.png","width":855,"height":245},{"@type":"ImageObject","url":"https://il.faluninfo.net/wp-content/uploads/2023/10/image-2.png","width":855,"height":273}]}]

מכתב שנשלח ממרכז המידע הישראלי של פאלון דאפא לנציגת קבע של ישראל באו”ם בדבר מידע חדש ועדויות נוספות על קצירת האיברים בכפייה המתרחש בסין

29 בספטמבר 2023 – י”ד בתשרי תשפ”ד

לכבוד השגרירה מירב אילון שחר, נציגת קבע של ישראל באו”ם

הנדון: מידע חדש ועדויות נוספות על קצירת האיברים מאנשים חיים
בכפייה המתרחש בסין

גברת שגרירה הנכבדה,

הסקירה התקופתית האוניברסלית לגבי מצב זכויות האדם בסין, UPR, נקבעה ל-22 בינואר עד 2 בפברואר 2024.

מועד הדיווח הלאומי יפוג ב-9 באוקטובר 2023, ועד אז, ברצוננו להביא לכם מידע חדש ועדויות נוספות על קצירת האיברים מאנשים חיים בכפייה המתרחש בסין על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, המק”ס.

מאז ה-UPR האחרון של סין ב-2018, העולם השתנה באופן ניכר ומדינות רבות בקהילה הגלובלית שינו באופן דרסטי את תפיסתם לגבי סין בשל הדברים הבאים:

• מגפת הקורונה, נגיף ווהאן, Covid-19;

• הסכנה הגיאופוליטית הנשקפת מהשתלטותה המקיפה של סין על הונג קונג, תוך התעלמות מההסכם שהיה להם עם בריטניה;

• האיומים הגוברים לכבוש את טייוואן ואת ים סין הדרומי בכוח;

• ההכרה בכך שיוזמת החגורה והדרך של סין היא מלכודת חובות למדינות תלויות;

• המספר ההולך וגדל של מקרי הסתננות פוליטית ופיננסית של המק”ס, לתוך פרלמנטים וממשלות בין-לאומיות;

• התקנה אגרסיבית של מתקני צבא וריגול בקובה ובאיי בהאמה, כולל שיגור בלוני מזג אוויר חשודים בתוך הגבולות של מדינות ריבוניות.

• הצטברות מתמשכת של ראיות ועדויות על רדיפה וקצירת איברים בכפייה של מתרגלי פאלון גונג בסין.

ההוראות המהיא פשע נגד האנושות

קצירת איברים בכפייה נצפתה, ומתאפשרת אך ורק בסביבה טוטליטרית מושחתת שבה לא קיים שלטון החוק ואין העמדה לדין של פושעים. היבט זה הוליד את התופעה החשאית של שיטה “מאורגנת” או “במימון המדינה” סמויה, שבה המדינה הסינית אחראית אך מכחישה את קיומה. במקרה של סין, קצירת איברים בכפייה פתחה פתח לעסקי השתלות ברמה מסחרית.

קצירת איברים כפויה של אנשים חיים מנוגדת לעקרונות הליבה של האו”ם:

קצירת איברים כפויה של אנשים חיים מנוגדת להקדמה ולשני הסעיפים הראשונים של אמנת האו”ם: (סעיף 1, המטרות של האומות המאוחדות, וסעיף 2, ארגון האו”ם וחבריו, החותרים למטרות האמורות בסעיף 1) היא מתנגשת עם רבות מהסוכנויות הייחודיות של האו”ם (UHHRC, WHO, UNESCO, WTO, UNHCR, IMF, IOM, OPCW) ומערער באופן בסיסי את ערכי האו”ם ואת יעדי הפיתוח בני-הקיימא של האו”ם (UNSDG).

שימוש לרעה בהשתלות, כפי שנצפה בסין, מתעלם כמעט מכל הנחיותיו של ארגון הבריאות העולמי להשתלת איברים, וההשלכות של קצירת איברים בכפייה מערערות כמעט את כל ה-UNSDG!

כיצד יכלו הכליאה בכוח במחנות עבודה, עינויים וקצירת איברים בכפייה של חלק משמעותי מהחברה בסין – בשל אמונות דתיות – להתאים למטרות UNSDG? אם זה היה המקרה, מה היו מייצגים: סעיף 16 של SDG, שלום, צדק, מוסדות חזקים, סעיף 10 של SDG, וצמצום אי השוויון?

קצירת איברים בכפייה היא לא רק פשע, אלא תוצאה של שחיתות משתוללת שבה תמריצים פוליטיים ופיננסיים משמשים כמנגנונים של מניעים עצמיים להתעללות חברתית; שבה חברי הממשלה, אנשי הצבא, מערכת המשפט, המשטרה, אנשי רפואה ותעשיינים נהנים כולם מקנוניה ושחיתות באמצעות רצח של אזרחים סינים חפים מפשע.

מצב זה משפיע לרעה על המטרות בנות הקיימא הבאות של SDG: סעיף  1 ללא עוני; סעיף 2 אפס רעב; סעיף 3 בריאות טובה וחיי רווחה; סעיף 6 מים נקיים ותברואה; סעיף 7 אנרגיה נקייה וזולה; סעיף 8 עבודה טובה וצמיחה כלכלית; סעיף 10 צמצום אי השוויון; סעיף 11 ערים וכלכלות בנות קיימא; סעיף 12 אחריות בצריכה ובייצור; סעיף 16 שלום, צדק ומוסדות חזקים וסעיף 17 שותפות להשגת המטרות.

מחוז היי-נאן בסין, שהוא מרכז לאומי להשתלות איברים ותיירות מרפא ונמצא בו אחד ממחנות המעצר הגדולים ביותר באזור ל’חינוך מחדש’, הכריז לאחרונה על תגי מחיר לאיברים שיימכרו לתיירים מושתלים לאחר ש”ייתרמו” על ידי משפחות. תרומה מרצון היא אירוע נדיר בסין ואינה יכולה להסביר את נפח אספקת איברים הקיים. זו שוב עדות מוצקה לכך שהמשטר הסיני עדיין מתעלם מהחוקים הבין-לאומיים, מההנחיות ומאמנות בין-לאומיות. הניצול לרעה של שלטון החוק והשחיתות המשתוללת חוברים יחדיו כדי להעצים את ההתעללות ולהחמיר את התחומים הקריטיים, המשפטיים, הבריאותיים והעוני שכבר קיימים בסין.

חוסר האמון הציבורי בממשלה וחוסר השקיפות בהנהגה הסינית הפך את הרעיון של תרומות איברים אלטרואיסטיות לבלתי אמין. אי אפשר להניח שתרומת איברים היא באמת התנדבותית בסביבה שבה מערכת אשראי ודירוג חברתי תעניש את אלה שלא יסכימו. המדינה הסינית אינה שקופה ואינה משתפת פעולה בכל הנוגע לפרסום נתוני השתלות.

סקירה של עדויות אחרונות לקצירת איברים בכפייה של אנשים חיים:

הרדיפה של הפאלון גונג תוארה כרצח עם ‘קר’ – התקפה סמויה, איטית וממושכת שנועדה להשמיד מתרגלים דתיים, ואת שיטת התרגול עצמה.  17 שנים של עדויות ועדים בשפע, ניתוחים ודוחות של מומחים סיפקו ראיות חד משמעיות לפשעי ההשתלות בסין.

* בעיקר, טריבונאל סין, בית הדין האזרחי הנודע בעולם, בראשות סר ג’פרי נייס KC, הגיע למסקנה לאחר 18 חודשים של בחינת כל המידע והמומחיות הזמינים הוא קבע פה אחד, בשנת 2019, כי קצירת איברים כפויה מתרחשת בסין וכי הקורבנות העיקריים של קצירת האיברים הזאת הם מתרגלי פאלון גונג. עורך הדין של הטריבונאל, חמיד סאבי, העיד בפני מועצת זכויות האדם של האו”ם.

מבשנת 2021, חתמו 12 פקחים מיוחדים של האו”ם על הצהרה גלויה הקוראת למעקב עצמאי על ידי מנגנוני זכויות אדם בין-לאומיים, לאור מידע אמין שקיבלו על קצירת איברים כפויה ומתמשכת של מתרגלי פאלון גונג, אויגורים ואנשים חיים אחרים בסין. הם כתבו: “למרות הפיתוח ההדרגתי של מערכת תרומת איברים מרצון, ממשיך להגיע מידע בנוגע להפרות חמורות של זכויות אדם לגבי נטילת איברים להשתלות בסין”.

החלטה 2327 של הפרלמנט של מועצת אירופה, המליצה בשנת 2020 לנקוט משנה זהירות בשיתוף פעולה עם מערכת התגובה להשתלת איברים בסין (COTRS) ועם הצלב האדום של סין, לאחר מחקר עדכני המטיל ספק באמינותה של רפורמת השתלות האיברים בסין.

פאלון גונג הוא שיטה א-פוליטית לשיפור עצמי מאסכולת הבודהא שמקורה בסין העתיקה. היא כוללת 5 תרגילים מסורתיים מסוג צ’י-גונג התורמים לכושר, לבריאות נפשית וגופנית בתרגול יומיומי. בליבה של השיטה השיפור נמצאים העקרונות האוניברסליים של אמת, נדיבות וחמלה, סיבולת או סובלנות. קל ללמוד את השיטה והיא הפכה לפופולרית ונפוצה בסין וברחבי העולם. מתרגלי פאלון גונג מדווחים שהם שואפים להיות אנשים טובים, לשמור על ערכים ועקרונות אלטרואיסטיים גבוהים בחיי היומיום ולהעשיר את הקהילה הבין-לאומית בלב טוב ובפעולות חסרות אנוכיות.

סיכום:

אסור להקהילה הבין-לאומית בימינו להעניק חסינות כלשהי לרדיפה ולהרג של מתרגלי פאלון גונג בעבור איבריהם המתרחשים בסין. זוהי בושה לרפואה, למדע ולמין האנושי. זהו עלבון לצווים האתיים הכלולים בהכרזה האוניברסלית על זכויות האדם.

הפללה אוניברסלית של קצירת איברים בכפייה תגן באופן מקיף על שלטון החוק הבין-לאומי, על האמנות הבינלאומיות, על הנחיות זכויות האדם של האומות המאוחדות, אמנת האומות המאוחדות ועל יעדי הפיתוח בני קיימא של האו”ם.

באירוע המיוחד ליום השנה ה-75 לקבלתה של ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם, אנו קוראים לכל המשלחות הקבועות להתחייב בתקיפות ובנחישות להכיר בפומבי ולפעול להפסיק לאלתר את קצירת האיברים הכפויה מאנשים חיים כולל ממתרגלי פאלון גונג ואחרים שהם קורבנות הזוועה הזו.

הוגש בכבוד ובתקווה שכבודך ישתתף ב-UPR של סין.

בכבוד רב,

ודים ברסטצקי,

מנהל מרכז המידע ישראלי של פאלון דאפא

העתק:

מר רונן לוי, מנכ”ל משרד החוץ

גברת מיה ירון, מנהלת מחלקת צפון מזרח אסיה

*רשימת דיווחים ומסמכים אחרונים על קצירת איברים בכפייה של אנשים חיים

Doctors Against Forced Organ Harvesting special report April 2023

https://dafoh.org/wp-content/uploads/sites/3/2023/04/Dafoh-special-report-April-2023.pdf

Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting of Prisoners of Conscience in China

Robertson MP, Hinde RL, Lavee J. Analysis of official deceased organ donation data casts doubt on the credibility of China’s organ transplant reform. BMC Medical Ethics. 2019;20:79

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31722695/

Robertson MP, Lavee J. Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China. Am J Transplant. 2022;22:1804–1812

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35377533/

China: UN human rights experts alarmed by ‘organ harvesting’ allegations

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/china-un-human-rights-experts-alarmed-organ-harvesting-allegations

Deathbed Testimonies of a Falun Dafa Disciple Murdered by Live Organ Harvesting in 2019

https://www.upholdjustice.org/node/626

‘He Was Alive’: Tormented Chinese Doctor Recounts Harvesting Organs in Back of Van

https://www.theepochtimes.com/china/he-was-alive-tormented-chinese-doctor-recounts-harvesting-organs-in-back-of-van-5455507

**Parliamentary Assembly of Council of Europe Resolution 2327 (2020) Organ transplant tourism

https://pace.coe.int/en/files/28600/html