יום השנה ה-21 לרדיפת הפאלון גונג: ציוצים בולטים.

מבחר ציוצים שהונפקו על ידי ארגונים ממשלתיים, אנשים בולטים ועוד לזכר יום השנה לרדיפה החל ב-20 ביולי 2020.