פנסילבניה מציגה החלטה נגד קצירת איברים בסין

מבוסס על דוח מקורי מ- Minghui.org

סנאט מדינת פנסילבניה הציג ב-6 במאי הצעת החלטה 98 נגד קצירת איברים המתבצעת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית

להלן נוסח הצעת ההחלטה 98:

מעודדת את הקהילה הרפואית לעזור לעורר מודעות לפרקטיקות לא אתיות של השתלות איברים בסין.

הואיל ופאלון גונג הוא שיטה רוחנית עם ערכים עיקריים של אמת חמלה וסובלנות המיועדת להשיג רווחה פיזית ורוחנית באמצעות תרגילים ומדיטציה;

והואיל ומאז יולי 1999 מתרגלי פאלון גונג נרדפים על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, כפי שתועד על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, הוועדה האמריקנית לחופש דת בין-לאומי, אמנסטי אינטרנשיונל, משקיפי זכויות אדם, ארגונים ממשלתיים וארגונים צד שלישי נוספים;

והואיל והרדיפה נגד פאלון גונג כרוכה בשימוש נרחב ממדים של עינויים, עבודה בכפייה, שטיפת מוח וצורות שונות של התעללות במחנות ללימוד מחדש הפועלים מעל לחוק באמצעות מחנות עבודה, מרכזי מעצר ובתי כלא;

והואיל וכופים על אסירים לעבור בדיקות רפואיות, בדיקות דם, בדיקות שתן וצילומי רנטגן על אף שהם עוברים עינויים;

והואיל ומערכת השתלות איברים בסין אינה פועלת בהתאם לדרישות ארגון הבריאות העולמי לגבי שקיפות ואיתור דרכי רכישת איברים וסין מונעת פיקוח עצמאי או בלתי משוחד, חקירה ואימות של מערכת ההשתלות;

והואיל וסין יישמה תקנות ב-1984 המאפשרות קצירת איברים מאסירים הנידונים למוות;

והואיל וסגן שר הבריאות לשעבר הואנג ג’יה-פו הודה בפומבי שיותר מ-90 אחוז מהאיברים להשתלה הוצאו מתורמים שמתו כתוצאה מהוצאה להורג של אסירים בסין;

והואיל ואיברים נקצרים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג במרכזי מעצר ובתי כלא ללא רצון או הסכמה;

והואיל וישנה הערכה שמאז 1999 יותר ממיליון מתרגלי פאלון גונג היו עצורים וכ-65,000 מתרגלים נרצחו בעבור איבריהם;

והואיל ובתי חולים מקבלים איברים מאותם אסירים, והאיברים הנקצרים משמשים לאחר מכן להשתלות;

והואיל ומקבלי ההשתלות האלה הם סינים או אנשים מחו”ל ובכלל זה אזרחים אמריקנים;

והואיל וממשלת סין ממשיכה להכחיש דיווחים שאיברים רבים נלקחים ללא הסכמתם של האסירים, ועם זאת מונעת אימות עצמאי של מערכת ההשתלות שלה;

והואיל וביוני 2001, הרופא הסיני ד”ר וואנג גואו-צ’י העיד בפני תת הוועדה ליחסים בין-לאומיים למבצעים בין-לאומיים וזכויות אדם של בית הנבחרים האמריקנים, שבתי חולים עובדים בקנוניה עם סוכנויות ביטחון של המדינה להסיר איברים מאסירים המוצאים להורג ללא הסכמה כתובה של תורמי האיברים, ושההשתלות האלו היו מקור רווחי של הכנסה;

והואיל ומחלקת המדינה האמריקנית הצהירה בדיווחי המדינה שלה ב-2011 על פרקטיקות של זכויות אדם: “כלי תקשורת פנימיים ומחו”ל וקבוצות תמיכה המשיכו לדווח על מקרים של קצירת איברים, במיוחד ממתרגלי פאלון גונג ואויגורים;

והואיל ובמאי 2012 פרסם “הארגון העולמי לחקירת הרדיפה נגד פאלון גונג” תעתיקי שיחות טלפון והקלטות אודיו של שיחות בין חוקרים חשאיים ובכירי מק”ס בדרג גבוה, שבהם ציינו כמה בכירים שרשויות מקומיות היו מודעות או מעורבות בקצירת איברים מאסירי פאלון גונג;

והואיל והסכמה רשמית או מרצון היא תנאי מוקדם לתרומת איברים אתית וארגונים רפואיים בין-לאומיים מצהירים שאסירים שהחופש נמנע מהם אינם במצב להביע הסכמה;

והואיל וסין לא ביטלה רשמית את ההוראות שיושמו ב-1984 המרשים לקצור האיברים מאסירים המוצאים להורג, ולכן השימוש באיברים מאסירים המוצאים להורג נותר חוקי;

והואיל ומספר ההשתלות הרשמי הכלל ארצי בסין גדל פי 3 בין 1999 לבין 2004, בהקבלה לתחילת הרדיפה נגד פאלון גונג;

והואיל ובאחד בינואר 2015 יו”ר המשותף הנוכחי של וועדת הפיקוח על הבריאות הלאומית ותכנון המשפחה והוועדה על איברים אנושיים והשתלות, ד”ר הואנג ג’יה-פו טען שסין תפסיק לקחת איברים ממקור של אסירים המוצאים להורג; ועדיין אף סוכנות רשמית של סין לא הצהירה זאת וגם חוקרים עצמאיים לא אמתו את טענתו של הואנג;

והואיל ובכירים סינים סווגו מחדש אסירים המוצאים להורג כ”אזרחים רגילים” עם הזכות לתרום את איבריהם, על אף שהשימוש באיברים של אסירים להשתלות אסור במיוחד על ידי ארגונים רפואיים בין-לאומיים;

והואיל ובמאי 2016, הודיע הואנג ג’יה-פו באמצעות כלי התקשורת של המדינה, שסין תגדיל את מספר מרכזי השתלות ב-5 השנים הבאות מ-169 ל-300;

והואיל והמחקר האחרון מעריך שמתבצעות בין 30,000 ל-100,000 השתלות בשנה בסין עם איברים שמקורם לא מזוהה;

והואיל וראיות עדכניות רומזות על כך שייתכן שכמיליון וחצי מתרגלי פאלון גונג נרצחו בעבור איבריהם מאז 2001;

והואיל וב-2015 הדו”ח השנתי של הוועדה האמריקנית לחופש דת בין-לאומי דירג שוב את סין ברשימה של “מדינות עם דאגה מיוחדת” עקב הפרות חמורות של זכויות אדם ופרקטיקות בלתי חוקיות של קצירת איברים כשהוא מצהיר: “מתרגלי פאלון גונג כלואים מהווים במיוחד מטרה”;

והואיל וב-2015 וב-2016 הוועדה המבצעת של הקונגרס בנושא סין גינתה פרקטיקות לא אתיות וממושכות של קצירת איברים בכפייה בסין;

והואיל וביוני 2016 בית הנבחרים האמריקני העביר את החלטה 343 המביעה דאגה לגבי רכישת איברים של סין מאסירי מצפון שלא נתנו הסכמתם, הכוללים: “מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג, וחברי דתות אחרות וקבוצות מיעוט אתני”;

והואיל והפרקטיקה של לקיחת איברים ממקור של אסירים היא הפרה של קווים מנחים אתיים ברפואה;

והואיל ורצח אסירים למטרת מכירה של איבריהם להשתלות היא הפרה בלתי נסבלת של הזכות היסודית לחיים;

לפיכך הסנאט של פנסילבניה קורא כעת לממשלת סין לסיים לאלתר את הפרקטיקה של קצירת איברים בכפייה מכל האסירים, במיוחד מאסירי פאלון גונג, חברי דתות אחרות וקבוצות מיעוט אתניות;

כמו כן ייכתב שהסנאט של פנסילבניה קורא לממשלת סין להגביר את האחריות והשקיפות במערכת השתלות איברים ולהעניש את אלה האחראיים לפגיעות;

כמו גם ייכתב, שהסנאט של פנסילבניה קורא לממשלת ארה”ב ליזום איסור על כל בית חולים אוניברסיטאי אמריקני להכשיר רופאים סינים בניתוחי השתלות, עד שסין תאפשר פיקוח עצמאי, בלתי משוחד על תשתית ההשתלות שלה;

כמו גם ייכתב שהסנט של פנסילבניה מציע שממשלת ארה”ב תפעיל חקיקה שתאסור על אזרחי ארה”ב לקבל איברים מחו”ל, שם מקור האיברים אינו שקוף או ניתן לאיתור על-פי קווים מנחים מקובלים בין-לאומיים;

כמו גם ייכתב שהסנאט של פנסילבניה מאיץ בממשלת ארה”ב להתחיל בחקירה מלאה ושקופה בפרקטיקות של השתלות איברים בסין;

וייכתב גם שהסנאט של פנסילבניה קורא לממשלת ארה”ב לאסור על רופאים כלשהם המעורבים ברכישה לא אתית של איברים או בניתוחי השתלות – העושים שימוש באיברים שנקצרו מאסירים חיים בסין – לקבל אישור כניסה לתוך תחומי ארה”ב;

וייכתב גם שהסנאט של פנסילבניה מבקש מהקהילה הבין-לאומית במדינה להזהיר פציינטים נגד נסיעה לסין בעבור איברים;

וייכתב גם שהסנאט של פנסילבניה מעודד את הקהילה הרפואית של המדינה לעזור לעורר מודעות לגבי פרקטיקות לא אתיות של השתלות איברים בסין;

וייכתב גם שעותקים את החלטה זו יועברו לנשיא ארה”ב, לסגן הנשיא ולמזכיר המדינה האמריקני, ולכל חבר בקונגרס של פנסילבניה.

המאמר המקורי: https://he.minghui.org/html/articles/2021/7/7/41112.html