תפיסות מוטעות: האם הכתבים של הפאלון גונג מדברים על “אחרית הימים”?

האם הכתבים של הפאלון גונג מלאים ב"נבואות יום הדין" אפלות ורעות כטענת התקשורת הממשלתית הסינית? האם יש נטייה אפוקליפטית לשיטה, כפי שרמזו כמה עיתונאים?

בהחלט לא, וממש לא.

המורה של הפאלון גונג, מר לי הונג-ג’י, מתבטא די במפורש לגבי רעיון זה. בכינוס הראשון של מתרגלי הפאלון גונג בצפון אמריקה בשנת 1998, מר לי דיבר ישירות על הנושא וציין כי המושג שהעולם מגיע לקיצו פשוט אינו מדויק.

התקשורת בשליטת המדינה בסין התעלמה מעובדה זו וביקשה לנצל את חוסר ההיכרות של הציבור המערבי עם הפאלון גונג. המפלגה נשענה על יכולתה למתג את הקבוצה כ”כת”, ובכך לשייך אותה למגוון מאפיינים מרושעים שהמונח עשוי להעלות.

מה שתיאר מר לי במקומות אחרים, ועשוי לבלבל עיתונאים מערביים, הוא הסיכוי שיהיו בכדור הארץ אסונות טבע או מגיפות. רעיון זה, כפי שמוסבר על ידי מר לי, תואם את התיאוריה הבודהיסטית הרואה ביקום ישות מחזורית העוברת דרך תקופות של היווצרות, התייצבות, התנוונות והרס.

כתבים אחרים של מר לי רומזים כי תגיע תקופה שבה המעורבים ברדיפת הפאלון גונג, או כאלה שבאופן דומה יישרו קו עם המפלגה הקומוניסטית של סין, ייחשבו על-ידי סמכות גבוהה יותר, אולי קוסמית, אחראיים ויתנו על כך את הדין.

כל קריאה של קטעים כאלה צריכה כמובן להיות בעלת הקשר. לצד אלה ניתן למצוא בקלות אם לא בקלות יתר, תיאורים רבים על התחדשות קוסמית שמאמינים שהיא כבר בעיצומה.

כמו כן, שיתופים כתובים של מתרגלים בפאלון גונג מלאים בדיווחים נלהבים על טרנספורמציה אישית והבטחה של מחר. אנשים רבים כאלה מעורבים באופן פעיל במחקרים תרבותיים חדשים, ורואים בהווה זמן של צמיחה אמנותית והתחלות חדשות.

אחרים קונים בתים, מקימים משפחות, שואפים למשרות חדשות ומשקיעים את חסכונותיהם בדיוק כמו כל אחד אחר המביט קדימה ומצפה לשנים הבאות.

מאמרים / קישורים קשורים: